خطرات زولپیدم
بی خوابی

درمان بی خوابی با زولپیدم | خطرات زولپیدم

زولپیدم دارویی است که توسط پزشک برای بی خوابی تجویز می شود و مصرف آن در دوره های کوتاه مدت 1 تا 2 هفته ای یا حتی کمتر محدود می شود.