ریتم شبانه روزی بدن
اختلالات خواب, بی خوابی

عوارض خواب نامنظم | اثرات خواب در روز و بیداری در شب

 خواب نامنظم و سلامت   اثرات اختلال ریتم شبانه روزی در کوتاه مدت ( طی 1 تا 7 روز) بی […]