ترازودون دارویاب
عوارض داروها

ترازودون دارویاب | قرص ترازودون براي چيست

ترازودون یک داروی ضد افسردگی که موجب متعادل شدن سروتونین در مغز شده و در نتیجه خلق و خو را بهبود می بخشد.