ایا ترازودون اعتیاد اور است

ترازودون برای خواب
بی خوابی, عوارض داروها

ترازودون و خواب | آنچه باید قبل از مصرف ترازودون برای خواب بدانید!

با وجودی که FDA ترازودون را جهت استفاده به عنوان درمانی برای افسردگی در بزرگسالان تأیید کرده است ، اما سال هاست که پزشکان آن را به عنوان داروی خواب نیز تجویز می کنند.

پیمایش به بالا