قرص خواب آور بسیار قوی بدون نسخه
عوارض داروها

قوی ترین قرص بیهوشی | آنچه باید درباره داروهای بیهوشی بدانید

مصرف هیچ یک از داروهای بیهوشی و آرامبخش در این مطلب بدون تجویز و دستور پزشک توصیه نمی شود. شما نیز آنها را به سایرین توصیه نکنید. این کار برخلاف قانون است.