تاثیر ملاتونین بر مو-ملاتونین برای پوست
بی خوابی

تاثیر ملاتونین بر مو- ملاتونین برای پوست روشن کننده است؟

در مقاله زیر به کمک منابع معتبر پزشکی و کلینیک خواب جایروس به دو سوال اصلی پاسخ می دهیم:

1. تاثیر ملاتونین بر موها چیست؟

2. آیا ملاتونین بر پوست و رنگ آن اثر دارد؟ آیا پوست را روشن می کند؟

همچنین، به بحث ملاتونین در بدنسازی می پردازیم. دقایقی با ما همراه باشید.